Leiderschap in (veranderende) organisaties

EnKontakto gaat ervan uit dat leiderschap begint bij leiderschap over jezelf. Valt daar voor jezelf of je organisatie nog aan te werken, raden wij een van de coach/begeleidingstrajecten aan.

Veranderingen in organisaties roepen meer dan eens weerstand op en zolang die aanwezig is bestaat er een gerede kans dat de verandering niet wordt wat ervan werd verwacht, soms helemaal wordt teruggedraaid en/of leidt tot verlies van gewaardeerde medewerkers.

De aan de praktijk getoetste benadering van organisatieadviseur Marie Myashiro die vooral gebaseerd is op empathie én de zes universele basisbehoeften van organisaties leidt tot een organisatie die ‘gestroomlijnd werkt, waar gedragen besluiten worden genomen en waarvan de rentabiliteit vergroot wordt.

Daarnaast wordt er niet altijd stilgestaan bij het systemische karakter van een organisatie. Hoe maak je de aanwezige potentie in het team beschikbaar?  En worden de veranderingsprocessen effectief begeleid?

Ook vanuit de kennis van het ‘wiel van leiderschap en verandering’, dat uitgaat van dat systemische karakter begeleidt EnKontakto veranderende organisaties

Bel gerust voor meer informatie naar 0653407181